Min undervisning

Du kan få hjelp med følgende fag

 • Videregående skole 1P, 2P, 2PY, 1T, S1, S2, R1, R2, X, Naturfag, Fysikk, Kjemi
 • Fagskole: Matematikk og Fysikk, Mekanikk
 • Universitet/Høgskole: Matematikk for økonomer, Kakulus, Statistikk, 1.år Ingeniør m.m. Ta kontakt for andre fag.
 • Ungdomstrinn- og mellomtrinn. Matematikk 5. – 10. trinn

 

Du kan få

 • fast opplegg over lengre tid
  • generell leksehjelp og ekstraundervisning
  • jobbing over lengre tid for bedre karakter på eksamen
  • dekking av hull fra tidligere skoleår (kan være lurt å begynne med i tidlig alder, f.eks siste året før ungdomskole)
 • enkelttimer
  • hjelp foran eksamen på høyere nivå
  • hjelp foran privatisteksamen på videregående fag
  • ekstra timer i forbindelse med prøver og lignende når du trenger ekstra hjelp
  • ekstra timer ved innleveringer og lignende. Kan også lage løsningsforslag.
  • hjelp når det er noe spesielt i faget du slitere med, f.eks bruk av GeoGebra og Excel

 

Pris fra 290 per time (45 min).